Các sản phẩm phần mềm của HarmonyEV

Kế hoạch năm 2017

Trong năm 2017, HarmonyEV tập trung phát triển các sản phẩm mới và nâng cấp các phần mềm bản quyền của mình bổ sung thêm nhiều tính năng dựa trên phản hồi của khách hàng

Cập nhật tháng 09/2017
 • Phần mềm EMMA v2.6: Phát triển thêm module theo dõi bảo dưỡng trạm quan trắc, tối ưu phân hệ nén và lưu hình ảnh từ camera, thử nghiệm phân hệ phân tích và dự báo dữ liệu trên phiên bản 3.0
 • Phần mềm ONSITE, LIMS: Đang vận hành thử nghiệm, dự kiến đưa ra thị trường phiên bản thương mại trong tháng 11/2017
 • Phần mềm JSEAM: Hoàn thiện và nâng cấp lên phiên bản 2.0 trong tháng 11/2017
 • Phát triển các phần mềm khác: HarmonyEV dự kiến sẽ tích hợp Chatbot là công cụ hỗ trợ trao đổi có tích hợp trí tuệ nhân tạo vào danh mục các phần mềm của mình trong năm 2017
 • Phát triển nhân sự: Với nguồn lực nhân sự hiện tại, HarmonyEV liên tục tìm kiếm các nguồn nhân sự phù hợp cho kế hoạch phát triển dài hạn của công ty với mong muốn phát triển lên 50 người trong năm 2018

Kế hoạch phát triển sản phẩm của HarmonyEV sẽ được thông báo cho các khách hàng và đối tác trước khi đưa ra thị trường nhằm thu thập được các phản hồi thực tế

SỰ KIỆN

 • 15/082017
  Hà Nội, Tháng 8/2017
  HarmonyEV xác định lộ trình công bố 2 sản phẩm thương mại ONSITE - Phần mềm quan trắc hiện trường và LIMS - Phần mềm quản lý phòng thí nghiệm vào ngày 11/11/2017
 • 05/082017
  Hà Nội, Tháng 8/2017
  HarmonyEV kết hợp với FIS Myanmar triển khai và nghiệm thu phần mềm xác thực 2 yếu tố tích hợp với hệ thống Email Exchange cho khách hàng ngân hàng của Myanmar
 • 27/072017
  Quảng Ninh, Tháng 7/2017
  HarmonyEV kết hợp với BLPROCESS (Hàn QUốc) tham gia tài trợ và trình bày tại hội thảo môi trường toàn quốc lần thứ 8 với sự tham gia của toàn bộ 63 tỉnh thành trên cả nước. Tại hội thảo, HarmonyEV và BLPROCESS đưa đến giải pháp tổng thể trong việc xây dựng,giám sát và quản lý thông tin truyền về từ các trạm quan trắc
 • 30/052017
  Vĩnh Phúc, Tháng 5/2017
  HarmonyEV tài trợ và tham gia trình bày tại hội thảo công nghệ môi trường cho 10 tỉnh phía bắc nhằm giới thiệu sản phẩm phần mềm EMMA tới các Sở TNMT
 • 30/032017
  Hà Nội, Tháng 3/2017
  HarmonyEV nghiệm thu dự án trang bị hệ thống quản lý các trạm quan trắc tự động cho mạng lưới quan trắc tự động,liên tục toàn quốc cho Trung tâm Quan trắc - Tổng cục Môi trường theo khuôn khổ dự án CS6/VEA