Các tài liệu phần mềm

Tài liệu giới thiệu sản phẩm Tài liệu hướng dẫn sử dụng(Đang cập nhật)

Phần mềm EMMA được xây dựng toàn bộ bởi HarmonyEV sử dụng các giải pháp mới nhất, tối ưu nhất nhằm cung cấp một hệ thống phần mềm web đa nền tảng. HarmonyEV cũng liên tục cập nhật các phiên bản mới dựa trên phản hồi từ phía khách hàng, từ các quy định mới từ các cơ quan quản lý nhà nước và các tính năng hiện đại nhất mà HarmonyEV nghĩ là cần thiết đối với sản phẩm. Dưới đây liệt kê các tính năng chính của từng phiên bản

Ver 2.7 (Dự kiến tháng 10/2017)

- Tính năng DataTuning - Sàng lọc số liệu theo các điều kiện lựa chọn

- Cho phép Phân nhóm và cập nhật danh mục các thông số quan trắc theo từng loại hình quan trắc

- Tính năng Thông báo về trạng thái trạm theo thời gian gần thực

- Tối ưu và phân tách chức năng lưu trữ, nén hình ảnh lưu trữ Camera sang máy chủ riêng biệt

- Tính năng cho phép lựa chọn trạm để công bố thông tin hoặc theo dõi nội bộ

- HIển thị trạng thái số liệu theo màu sắc trên cùng 1 đồ thị

- Tối ưu giao diện web và Mobile

-------------------------------

Ver 2.6 (Tháng 8/2017)

- Tính năng so sánh chỉ số của 2 trạm quan trắc

- Hiển thị màu sắc của số liệu dựa trên ngưỡng cảnh báo

- Tối ưu hoá hình ảnh và dữ liệu truyền camera

- Tối ưu giao diện web và Mobile

- Dịch vụ hệ thống tự kiểm tra và khởi tạo lại nếu máy chủ bị tắt và bật lại

-------------------------------

Ver 2.5 (Tháng 5/2017)

- Cung cấp lựa chọn hiển thị dạng Dashboard

- Hiển thị màu sắc của số liệu dựa trên ngưỡng cảnh báo

- Tối ưu hoá hình ảnh và dữ liệu truyền camera

- Tối ưu giao diện web và Mobile

-------------------------------

Ver 2.1-2.4 (Tháng 3/2017)

- Cung cấp lựa chọn hiển thị dạng Dashboard

- Tích hợp và hiển thị Camera trên cùng giao diện giám sát

- Kết nối với thiết bị lấy mẫu tự động và ra lệnh lấy mẫu từ xa

- Log trạng thái truyền dữ liệu

- Xuất báo cáo tự động ra CSV

- Tối ưu và sửa lỗi liên quan đến giao diện web và Mobile

-------------------------------

Ver 2.0 (Tháng 1/2017)

- Phiên bản App Mobile cho phần mềm trên iOS và Android

- Hiển thị nhiều dữ liệu trên cùng 1 đồ thị theo các màu sắc

- Kết nối với dữ liệu dạng tín hiệu điện

- Tối ưu chuỗi dữ liệu và số lượng file có thể xử lý song song

- Cho phép người dùng cá nhân hoá giao diện và nội dung hiển thị theo từng thiết bị

-------------------------------

Ver 1.0 - 1.9 (Tháng 11/2016)

- Phiên bản giao diện Web đa nền tảng với các tính năng cơ bản cho truyền nhận số liệu, xử lý số liệu, giám sát số liệu và quản trị hệ thống

Tên phần mềm: EMMA - Phần mềm quan trắc dữ liệu tự động, liên tục

Đơn vị phát triển: HarmonyEV

Phiên bản: 2.6

Ngôn ngữ hỗ trợ: Tiếng Anh, tiếng Việt

Nền tảng hỗ trợ: Ứng dụng Web đa nền tảng, iOS, Android

Đối tượng khách hàng:
- Các Doanh nghiệp, Cơ quan sản xuất
- Sở Tài nguyên & môi trường các tỉnh
- Bộ Tài nguyên & môi trường
- Các viện nghiên cứu môi trường

Các tính năng chính của sản phẩm:
Phần mềm EMMA được thiết kế nhằm tối ưu hoá việc hiển thị, quản lý, theo dõi thông tin về các thông số môi trường theo thời gian gần thực đối với các thông số quan trắc, kết nối trực tiếp với các thiết bị Data-Logger, hỗ trợ toàn bộ các loại Camera giám sát, các thiết bị lấy mẫu và các thiết bị phân tích trên giao diện trực quan.

- Truyền nhận số liệu:

+ Tiếp nhận trực tuyến số liệu da đạng từ các loại file tiêu chuẩn, lấy dữ liệu trực tiếp từ Data-Logger

- Giám sát số liệu:

+ Giám sát toàn diện 1 trạm quan trắc trên màn hình từ thông số quan trắc đến camera, thiết bị lấy mẫu, phân tích

+ Nhận biết và thông báo về trạng thái số liệu, trạng thái trạm quan trắc

+ Hiển thị theo dạng biểu đồ, bản đồ, bảng số liệu

+ Hiển thị ngưỡng cảnh báo, ngưỡng dữ liệu , quy chuẩn theo số liệu thống kê, màu sắc

- Xử lý số liệu:

+ Xử lý số liệu không chính xác và lưu thành các phiên bản số liệu khác nhau

+ Đánh dấu số liệu

+ Tính toán và hiển thị các số liệu min, max, trung bình, cộng dồn theo thời gian

+ Thực hiện toàn bộ thao tác trực tiếp trên biểu đồ số liệu

- Hỗ trợ hệ thống

+ Quản lý và phân quyền người dùng

+ Mã hoá số liệu

+ Quản lý thông báo tập trung

+ Cảnh báo qua Email, SMS